Zoeken
Homepage > Wettelijke bepalingen
VVV Boulogne-sur-Mer
Parvis de Nausicaá
Boulevard Sainte-Beuve
BP. 187
F-62203 Boulogne-sur-Mer
info@tourisme-boulognesurmer.com
Tél : +33 (0)3 21 10 88 10

Publishing director : Isabelle Marquis, Directrice

Ontwerp en host :

Host : Sté OVH, 2 rue Kellermann, BP 80157 Roubaix Cedex 1 – 0 820 698 765
Grafisch ontwerp : Sté Constellation, 4 rue Cité Bartissol, 66000 Perpignan - +33 (0)4 68 68 65 20

VVV Boulogne-sur-Mer staat ingeschreven in het register van reisorganisatoren onder nummer IM 062120014

Informaticawet :

Informatie bestemd voor leden :
De verzamelde gegevens zijn van belang voor uw lidmaatschap.
Ze worden digitaal verwerkt en zijn bestemd voor het secretariaat van de vereniging. Overeenkomstig art. 39 e.v. van de gewijzigde wet van 6 januari 1978, kunt u gebruikmaken van het recht op toegang en wijziging van de u betreffende gegevens.
Wenst u van dit recht gebruik te maken en wilt u communiceren over de u betreffende gegevens, schrijf dan naar: info@tourisme-boulognesurmer.com

Declaratie online bestanden :
De door internetgebruikers op de website van VVV Boulogne-sur-Mer ingevoerde gegevens worden opgeslagen in een bestand. Dit bestand wordt gedeclareerd bij de CNIL (Franse Commissie voor Informatica).

Cookies :
Deze website gebruikt cookies, dit zijn in uw computer geïnstalleerde bestanden. Ze registreren informatie met betrekking tot uw activiteiten op onze website en slaat informatie op die u tijdens uw bezoek hebt ingevoerd. Deze gegevens worden aan geen geval aan derden buiten VVV Boulogne-sur-Mer verstrekt. U kunt zich echter verzetten tegen de registratie van deze cookies door uw computer te parametreren volgens de door de CNIL beschikbaar gestelde prodecure (rubriek 'Vos droits, vos traces, les cookies').


Intellectueel eigendom :

De website http://www.tourisme-boulognesurmer.com is eigendom van VVV Boulogne-sur-Mer.
De inhoud van de website (structuur, lay-out, tekst, beeldmateriaal, logo) zijn exclusief eigendom van VVV Boulogne-sur-Mer. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze website is onderhevig aan voorafgaande toestemming van Isabelle Marquis, directrice van VVV Boulogne-sur-Mer.

Beperking aansprakelijkheid :

Deze website kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventueel binnengeslopen fouten, technische problemen, interpretaties van de gepubliceerde informatie en de gevolgen van het gebruik van informatie. De gebruiker erkent deze informatie geheel op eigen verantwoordelijkheid te gebruiken.
 
Hyperlinks :

VVV Boulogne-sur-Mer kan niet aansprakelijk gehouden worden betreffende de verspreide inhoud op websites die met hyperlinks toegankelijk zijn via de website http://www.tourisme-boulognesurmer.com